Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Permohonan Biasiswa Yayasan UEM 2023

Biasiswa Yayasan UEM 2023 ini adalah sebuah tawaran biasiswa daripada Yayasan UEM untuk pelajar yang berkelayakan.

Permohonan Biasiswa Yayasan UEM 2023 ini kini dibuka buat pelajar lepasan SPM dan lepasan Ijazah Sarjana Muda yang cemerlang dan berhasrat untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Isi Kandungan

Biasiswa Yayasan UEM 2023

Yayasan UEM memberi peluang kepada belia Malaysia untuk melanjutkan pengajian di universiti ternama, di dalam dan di luar negara. Yayasan UEM menawarkan program kelayakan profesional di mana graduan baru boleh mencapai ICAEW, CAANZ dan ACCA.

Memandangkan matlamat Yayasan UEM adalah untuk memupuk individu yang holistik dan berjaya, biasiswa ini bukan sahaja meliputi yuran pengajian akademik dan pelbagai elaun, tetapi ia juga menyediakan program pembangunan yang terdiri daripada komunikasi kepada kepimpinan serta pemikiran analitikal / kritis.

Selain itu, biasiswa untuk lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) juga disediakan di mana calon-calon yang berjaya akan menjalani program pra-universiti di Kolej Yayasan UEM (KYUEM) yang terletak di Lembah Beringin, sebelum melanjutkan Ijazah Sarjana Muda di universiti terkemuka dunia.

Bidang Pengajian untuk Biasiswa Sarjana Muda (Global dan Wira):

 • Perniagaan (Kewangan / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Ekonomi)
 • Kejuruteraan (Awam / Mekanikal / Elektrik)
 • IT dan Berkaitan Komputer (Sains Komputer, Sistem Komputer dan Rangkaian, Kejuruteraan Perisian, Sains Data, Kejuruteraan Data)

Bidang Pengajian untuk Program Akauntan Siswazah:

 • Perniagaan (Kewangan / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Ekonomi)
 • Kejuruteraan (Awam / Mekanikal / Elektrik / Perisian / Data)

Biasiswa Yayasan UEM 2023

Syarat Kelayakan Permohonan Biasiswa Yayasan UEM 2023

Semua pemohon Biasiswa Yayasan UEM 2023 mestilah

 • warganegara Malaysia,
 • mahir berbahasa Inggeris,
 • bersemangat tinggi,
 • bertenaga tinggi yang komited untuk pembangunan diri,
 • didorong untuk cemerlang dan memiliki kemahiran komunikasi dan interpersonal yang cemerlang, dan
 • memegang jawatan kepimpinan di kelab sekolah atau universiti.

Syarat-syarat khusus Biasiswa Global Sarjana Muda adalah:

 • Rekod prestasi akademik yang cemerlang dalam Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.
 • Mendapat sekurang-kurangnya 7A (A+ / A) dalam mata pelajaran yang berkaitan dalam peperiksaan SPM.

Syarat-syarat khusus Biasiswa Wira Sarjana Muda adalah:

 • STPM / Matrikulasi / Asasi dengan PNGK minima 3.5.

Syarat-syarat khusus Program Akauntan Siswazah pula adalah:

 • Lulusan baru Universiti Awam Kebangsaan (IPTA) Malaysia dengan Ijazah Sarjana Muda sama ada dalam Perniagaan (Kewangan / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Ekonomi) atau Kejuruteraan (Awam / Mekanikal / Elektrik) sahaja.
 • Ijazah Sarjana Muda dengan minima 2:1 atau PNGK 3.5.
 • Diploma / STPM / Matrikulasi / Asasi dengan PNGK minima 3.5.
 • Mesti mendapat A dalam Bahasa Inggeris dan Matematik SPM.
 • MUET dengan Band 4 dan ke atas sahaja.

Terma Dan Syarat Permohonan Biasiswa Yayasan UEM 2023

Terma dan syarat permohonan adalah seperti ketetapan berikut:

 1. Pemohon tidak boleh terikat dengan institusi atau organisasi lain.
 2. Pemohon yang berjaya tidak boleh memohon dan / atau menerima sebarang biasiswa atau bentuk bantuan kewangan lain daripada sumber lain semasa perjanjiannya dengan Yayasan UEM masih berkuat kuasa.
 3. Pemohon yang berjaya, selepas tamat pengajian, hendaklah terikat dengan Yayasan UEM selama maksimum 5 tahun untuk Biasiswa Global Sarjana Muda; 3 tahun untuk Biasiswa Wira Sarjana Muda; dan 3 tahun untuk Program Akauntan Siswazah.
 4. Pemohon yang berjaya dikehendaki lulus peperiksaan perubatan dan tertakluk kepada terma dan syarat seperti yang dinyatakan dalam perjanjian biasiswa dan terikat, yang mana dia dan penjamin mereka perlu menyertai Yayasan UEM.
 5. Setiap pemohon menanggung semua kos yang ditanggung semasa memohon biasiswa ini.
 6. Kumpulan UEM dan Yayasan UEM tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang masalah, kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang dialami oleh pemohon disebabkan oleh sebarang kelewatan dan / atau kegagalan dalam mengemukakan permohonannya dalam talian akibat daripada mana-mana rangkaian, ralat komunikasi atau sistem, gangguan dan / atau kegagalan yang dialami oleh penyedia perkhidmatan internet pemohon dan / atau oleh Kumpulan UEM.
 7. Semua perkara berkaitan permohonan dan keputusan yang dibuat ke atas Program Biasiswa Yayasan UEM adalah muktamad.
 8. Surat-menyurat lanjut tidak akan dilayan.
 9. Semua pemohon hendaklah melengkapkan borang permohonan dan menyerahkannya secara dalam talian sebelum tarikh tutup.
 10. Calon yang disenarai pendek akan dimaklumkan untuk temu duga. Pemohon yang disenarai pendek mesti menyerahkan sijil asal semasa temu duga.

Cara Membuat Permohonan Biasiswa Yayasan UEM 2023

 • Permohonan Biasiswa Yayasan UEM 2023 kini dibuka sehingga 19 Oktober 2023 dan permohonan boleh dibuat secara dalam talian (online) pada pautan berikut

>>>Permohonan Biasiswa Yayasan UEM 2023<<<

 • Hantar permohonan lengkap anda dengan semua dokumen yang berkaitan.

Maklumat Lanjut

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut atau bantuan berkaitan Biasiswa Yayasan UEM 2023 ini, sila layari laman web rasmi Program Biasiswa Yayasan UEM kerana semua maklumat lanjut permohonan adalah melalui portal rasmi itu sahaja.

Semoga anda yang memohon, berjaya dan terpilih untuk mendapatkan tawaran Biasiswa Yayasan UEM 2023 ini!

Seterusnya, anda juga boleh dapatkan info-info terkini di TcerDotMy kerana kami sentiasa menyediakan segala info yang tepat dan sahih untuk anda.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More