Walaubagaimanapun, bagi permohonan BPN kategori  rayuan dan baru, anda dinasihatkan membuat semakan status permohonan dari masa ke semasa kerana pembayaran akan di buat secara sekaligus bermula pada 15 – 20 Mei 2020.