Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Format Baharu SPM Mulai 2021 Mata Pelajaran Vokasional

Format Baharu SPM Mulai 2021 Mata Pelajaran Vokasional ini merupakan pemakluman terkini daripada Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sebelum itu, jom sertai kami DI SINI untuk mendapatkan bahan-bahan pendidikan dan informasi terkini lagi terbaik dari semasa ke semasa.

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
Produksi Multimedia merupakan mata pelajaran elektif dalam kelompok Sains, Teknologi,
Kejuruteraan dan Matematik (STEM) yang digubal untuk murid Tingkatan 4 dan 5.

Format Baharu SPM Mulai 2021 Mata Pelajaran Vokasional 1
Format Baharu SPM Mulai 2021 Mata Pelajaran Vokasional

Mulai tahun depan, 2021, format pentaksiran bagi Sijil Pelajaran Malaysia akan berubah sepenuhnya. Ini termasuklah bagi mata pelajaran vokasional (MPV) iaitu seperti berikut:

 1. Pembinaan Domestik
 2. Kerja Paip Domestik
 3. Pendawaian Domestik
 4. Kimpalan Arka dan Gas
 5. Menservis Automobil
 6. Menservis Motorsikal
 7. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
 8. Menservis Peralatan Elektrik Domestik
 9. Pembuatan Perabot
 10. Rekaan Dan Jahitan Pakaian
 11. Katering Dan Penyajian Katering
 12. Pemprosesan Makanan
 13. Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 14. Penjagaan Muka Dan Penggayaan Rambut
 15. Gerontologi Asas Dan Geriatrik
 16. Landskap Dan Nurseri
 17. Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi
 18. Tanaman Makanan
 19. Produksi Multimedia
 20. Produksi Reka Tanda
 21. Hiasan Dalaman
 22. Reka Bentuk Grafik Digital

Isi Kandungan

Pengenalan kepada Mata Pelajaran Vokasional Format Baharu SPM Mulai 2021 Mata Pelajaran Vokasional

Format Baharu SPM Mulai 2021 Mata Pelajaran Vokasional 2
Format Baharu SPM Mulai 2021 Mata Pelajaran Vokasional
 1. Pembinaan Domestik
  1. KSSM MPV Pembinaan Domestik menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran
   kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Pembinaan Domestik di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 2. Kerja Paip Domestik
  1. KSSM MPV KPD menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Kerja Paip Domestik di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 3. Pendawaian Domestik
  1. KSSM MPV PenD menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Pendawaian Domestik di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 4. Kimpalan Arka dan Gas
  1. KSSM MPV Kimpalan Arka dan Gas menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran
   kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang kimpalan arka dan gas di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 5. Menservis Automobil
  1. KSSM MPV Menservis Automobil menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran
   kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Menservis Automobil di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 6. Menservis Motorsikal
  1. KSSM MPV MM menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang menservis motorsikal di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 7. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
  1. KSSM MPV MPPPU menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran kebolehkerjaan
   serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Penyejukan dan Penyamanan Udara di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 8. Menservis Peralatan Elektrik Domestik
  1. KSSM MPV MPED digubal dengan memberikan penekanan pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui, difahami dan dikuasai oleh murid. Kurikulum mata pelajaran ini mengandungi 11 modul utama iaitu Asas Menservis Peralatan Elektrik, Peralatan Ujian Menservis Peralatan Elektrik Domestik, Komponen Asas Elektrik, Litar Bekalan Kuasa, Sistem Kawalan, Beban, Menservis Peralatan Elektrik (Elemen Pemanas), Menservis Peralatan Elektrik (Motor), Sistem Audio Visual, Komunikasi dan Keusahawanan.
 9. Pembuatan Perabot
  1. KSSM MPV Pembuatan Perabot menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Pembuatan Perabot di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 10. Rekaan Dan Jahitan Pakaian
  1. KSSM MPV Rekaan dan Jahitan Pakaian menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Rekaan dan Jahitan Pakaian di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 11. Katering Dan Penyajian Katering
  1. KSSM MPV Katering dan Penyajian menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran
   kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang katering dan penyajian di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 12. Pemprosesan Makanan
  1. KSSM MPV Pemprosesan Makanan menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran
   kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang pemprosesan makanan di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 13. Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
  1. KSSM MPV APAK menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran kebolehkerjaan
   serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 14. Penjagaan Muka Dan Penggayaan Rambut
  1. KSSM MPV Penjagaan Muka dan Penggayaan Rambut menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang penjagaan muka dan penggayaan rambut di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 15. Gerontologi Asas Dan Geriatrik
  1. KSSM MPV GAG menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Gerontologi Asas Dan Geriatrik di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 16. Landskap Dan Nurseri
  1. KSSM MPV Landskap dan Nurseri menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Landskap dan Nurseri di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 17. Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi
  1. KSSM MPV Akuakultur dan Haiwan Rekreasi menekankan pengetahuan teknikal,
   kemahiran kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Akuakultur dan Haiwan Rekreasi di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 18. Tanaman Makanan
  1. KSSM MPV Tanaman Makanan menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran
   kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Tanaman Makanan di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 19. Produksi Multimedia
  1. KSSM MPV Produksi Multimedia menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran
   kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Produksi Multimedia di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 20. Produksi Reka Tanda
  1. KSSM MPV Produksi Reka Tanda menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran
   kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Produksi Reka Tanda di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 21. Hiasan Dalaman
  1. KSSM MPV Hiasan Dalaman menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran
   kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Hiasan Dalaman di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.
 22. Reka Bentuk Grafik Digital
  1. KSSM MPV Reka Bentuk Grafik Digital menekankan pengetahuan teknikal, kemahiran
   kebolehkerjaan serta nilai dan etika profesional bagi memupuk keseimbangan dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ia juga dapat memberi pendedahan kepada perkembangan teknologi baharu dalam bidang Reka Bentuk Grafik Digital di samping mengamalkan peraturan keselamatan dan budaya kerja selamat.

Muat Turun Format Baharu SPM Mulai 2021 Mata Pelajaran Vokasional

Bil 

Mata Pelajaran

1

Pembinaan Domestik

2

Kerja Paip Domestik

3

Pendawaian Domestik

4

Kimpalan Arka dan Gas

5

Menservis Automobil

6

Menservis Motorsikal

7

Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara

8

Menservis Peralatan Elektrik Domestik

9

Pembuatan Perabot

10

Rekaan Dan Jahitan Pakaian

11

Katering Dan Penyajian Katering

12

Pemprosesan Makanan

13

Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak

14

Penjagaan Muka Dan Penggayaan Rambut

15

Gerontologi Asas Dan Geriatrik

16

Landskap Dan Nurseri

17

Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi

18

Tanaman Makanan

19

Produksi Multimedia

20

Produksi Reka Tanda

21

Hiasan Dalaman

22

Reka Bentuk Grafik Digital

Sekian, semoga perkongsian daripada admin pada kali ini iaitu Format Baharu SPM Mulai 2021 Mata Pelajaran Vokasional memberikan manfaat kepada anda semua. Jom sertai kami DI SINI untuk mendapatkan bahan-bahan pendidikan dan informasi terkini lagi terbaik dari semasa ke semasa.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More