Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Pengambilan Banyak Jawatan Kosong Di MBSA November 2023

Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 kini dibuka untuk warganegara Malaysia yang mempunyai ciri – ciri modal insan yang berilmu, berkeyakinan, berintegriti, kreatif, inovasi, komited dan mempunyai kecemerlangan peribadi untuk mengisi kekosongan tersebut.

Calon yang berkelayakan dan memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan, dialu-alukan untuk mengisi kekosongan seperti dibawah:

Isi Kandungan

Maklumat Jawatan Kosong Di MBSA November 2023

Maklumat Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 adalah seperti berikut:

Jawatan

Info Lanjut

 1. Jurutera Gred J41 (1 Kekosongan)
 2. Pegawai Tadbir Gred N41 (3 Kekosongan)
 3. Penolong Jurutera Gred JA29 (2 Kekosongan)
 4. Penolong Pegawai Penilaian Gred W29 (1 Kekosongan)
 5. Penolong Pegawai Pertanian Gred G29 (1 Kekosongan)
 6. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA29 (1 Kekosongan)
 7. Penolong Pegawai Undang-Undang Gred 29 (1 Kekosongan)
 8. Pembantu Kemahiran Gred H19 (1 Kekosongan)
 9. Pemandu Kenderaan Gred H11 (3 Kekosongan)
 10. Pengawal Keselamatan Gred KP11 (3 Kekosongan)
 • Tarikh Tutup Permohonan: 12 November 2023 (Ahad)
 • Lokasi Penempatan: Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA)

Syarat/Kelayakan Permohonan

Calon lantikan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Pemohon lahir di Negeri Selangor; atau
 3. Ibu atau bapa pemohon lahir di Negeri Selangor; atau
 4. Pemohon tidak lahir di Negeri Selangor tetapi telah menetap di Negeri Selangor melebihi 15 tahun; dan
 5. Pembuktian bagi mana-mana syarat di atas hendaklah dikemukakan melalui dokumen-dokumen yang sah di sisi undang-undang dan beban pembuktian terletak
 6. sepenuhnya kepada tanggungjawab pemohon sendiri.
 7. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
 8. Syarat-syarat kelayakan akademik mengikut Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 yang lebih terperinci boleh didapati dibawah.

Jawatan Jurutera Gred J41 (Kontrak)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 2,529.00); dan

(b) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(c) Keutamaan kepada calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik.

Jawatan Pegawai Tadbir Gred N41 (Kontrak)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 2,080.00); atau

(b) Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 2,283.43); dan

(c) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Malayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(d) Satu kekosongan keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana Muda Alam Sekitar atau yang berkaitan.

Jawatan Penolong Jurutera Gred JA29 (Kontrak)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,549.00); atau

(b) Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,935.02); dan

(c) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(d) Keutamaan kepada calon yang memiliki Diploma Kejuruteraan Awam dan Kejuruteraan Mekanikal.

Jawatan Penolong Pegawai Penilaian Gred W29 (Kontrak)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Sijil pengurusan harta tanah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,510.92); atau

(b) Sijil penilaian harta tanah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,510.92); atau

(c) Diploma dalam bidang pengurusan harta tanah atau pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,851.28); atau

(d) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Penolong Pegawai Pertanian Gred G29 (Tetap)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Sijil Pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi latihan tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,494.00); atau

(b) Diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,847.86); dan

(c) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA29 (Kontrak)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Sijil dalam bidang teknologi maklumat, prosesan data atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,549.00); atau

(b) Diploma dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,855.00); dan

(c) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Penolong Pegawai Undang-Undang Gred 29 (Tetap)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Diploma dalam Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,773.00); atau

(b) Diploma dalam bidang Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,847.86); dan

(c) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Pembantu Kemahiran Gred H19 (Tetap)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan. (Gaji permulaan: RM1,377.00); atau

(b) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM 1,435.12); atau

(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tunggal yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM1,435.12); atau

(d) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan: RM1,493.24); atau

(e) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tiga yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan: RM1,493.24); dan

(f) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(g) Keutamaan kepada calon yang memiliki kemahiran kimpalan dan kerja-kerja berkaitan pertukangan kayu termasuk perabot kayu dan besi.

Jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11 (Kontrak)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

(b) Memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) {kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)};

(c) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini. Gaji permulaan ialah pada Gred H11:

 • Lesen D RM 1,264.15 – Lesen F/H RM 1,356.45 5
 • Lesen E/E1/E2 RM 1,310.30 – Lesen G/I RM 1,402.60

(d) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(e) Calon lelaki sahaja yang berkelayakan.

Jawatan Pengawal Keselamatan Gred KP11 (Kontrak)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) Bidang / Kelayakan Khusus Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannyaoleh Kerajaan. (Gaji permulaan: RM1, 205.00); atau

(b) Bekas Polis atau Bekas Tentera Bidang / Kelayakan Khusus bekas anggota polis atau tentera yang sekurang-kurangnya berpangkat Konstabel Polis Sokongan atau Prebet atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik (Gaji permulaan: RM1,205.00); dan

(c) Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:

 • Tinggi sekurang-kurangnya 1.57cm bagi lelaki;
 • Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki;
 • Mempunyai ukuran indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
 • Mempunyai sekurang-kurangnya 79sm ukuran dada yang biasa dan 84sm semasa menarik nafas;
 • Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
 • Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
 • Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan yang berdaftar.

(d) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Cara Memohon

Permohonan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 ini hendaklah dibuat melalui Sistem iKerjaya MBSA secara atas talian (online) sebelum tarikh tutup permohonan. Satu borang hanya untuk satu jawatan sahaja.

Pegawai-pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut Perintah Am Bab A dan laporan penilaian serta kenyataan perkhidmatan yang dikemaskini disertakan bersama.

Sebarang perbelanjaan yang berhubung dengan permohonan dan temuduga ditanggung oleh pemohon. Pemohon yang mematuhi syarat kelayakan sahaja akan dipertimbangkan.

Sila sertakan salinan kad pengenalan dan sijil-sijil berkaitan.

Permohonan yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.

Untuk membuat permohonan, syarat dan tarikh tutup permohonan, sila klik pautan dibawah

>>>IKLAN PENUH PERMOHONAN<<<

Mohon perhatian, iklan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 ini hanya valid atau sah pada tarikh yang dipaparkan. Oleh sebab itu, pemohon diminta untuk rujuk artikel ini dengan betul dan teliti tarikh post ini dibuat. Segala kerumitan, masalah dan salah faham yang timbul melibatkan tarikh iklan kekosongan jawatan ini adalah bukan tanggungjawab kami.

Jawatan Kosong Di MBSA November 2023

Maklumat Tambahan

Jika ingin mencari pelbagai kerja kosong lain yang terkini seperti Jawatan Kosong Di LAKMNS November 2023, Jawatan Kosong Di JMG November 2023, sila pergi ke portal Kerja Kosong kami (Klik Sini) kerana sudah ramai yang sudah berjaya mendapat kerja melalui portal ini.

Semoga dengan iklan Jawatan Kosong Di MBSA November 2023 ini ianya sedikit sebanyak dapat membantu anda yang sedang mencari info tentang jawatan kosong yang terkini. Selamat Berjaya!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More