Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Himpunan Latihan Bahasa Melayu

Himpunan Latihan Bahasa Melayu ini menghimpunkan semua latihan yang merangkumi semua latihan bagi setiap mata pelajaran sekolah rendah dan menengah yang terdiri daripada lembaran kerja, soalan latih tubi, soalan topikal dan lain-lain yang mana bagi peringkat seperti berikut:

 1. SEKOLAH RENDAH
  1. Tahun 1
  2. Tahun 2
  3. Tahun 3
  4. Tahun 4
  5. Tahun 5
  6. Tahun 6
 2. SEKOLAH MENENGAH
  1. Tingkatan 1
  2. Tingkatan 2
  3. Tingkatan 3
  4. Tingkatan 4
  5. Tingkatan 5

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More