Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Rancangan Pengajaran Tahunan

Rancangan Pengajaran Tahunan ini menghimpunkan semua RPT yang merangkumi RPT bagi sekolah rendah dan sekolah menengah iaitu seperti berikut:

 1. Sekolah Rendah
  1. Tahun 1 (KSSR Semakan)
  2. Tahun 2 (KSSR Semakan)
  3. Tahun 3 (KSSR Semakan)
  4. Tahun 4 (KSSR Semakan)
  5. Tahun 5 (KSSR)
  6. Tahun 6 (KSSR)
 2. Sekolah Menengah
  1. Tingkatan 1 (KSSM)
  2. Tingkatan 2 (KSSM)
  3. Tingkatan 3 (KSSM)
  4. Tingkatan 4 (KSSM)
  5. Tingkatan 5 (KBSM)
Rancangan Pengajaran Tahunan

Rancangan Pengajaran Tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. (SPI Bil. 3/1999)

Rancangan Pengajaran Tahunan

Ciri-ciri utama Rancangan Pengajaran ini ialah seperti berikut:

 1. Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
 2. Merangkumi rancangan pengajaran sepanjang tahun.
 3. Diubah suai mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid.
 4. Disusun berdasarkan takwim sekolah.
 5. Catatan :
  1. peperiksaan / ujian bulanan
  2. cuti sekolah
  3. program / aktiviti sekolah
  4. laman web
  5. bahan bantu belajar/mengajar, lembaran pengurusan grafik (LPG).
   hari sukan dan yang lain-lain.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More