Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Ucaplah Bismillah : 5 Manfaat Termasuk Mendapat Perlindungan Daripada Allah

Mengucapkan perkataan bismillah/ basmalah, sangatlah sederhana dan mudah untuk diucapkan tetapi tahukah anda bahawa ianya mempunyai maknanya yang sangat dalam.

Isi Kandungan

Penerangan Bismillah

Bismillah atau Basmalah ialah sebuah perkataan Arab yang digunakan sebagai nama pengumpulan pada keseluruhan frasa Islam secara berulangan. Frasa ini merupakan ayat pertama pada “surah” (atau bab) dalam Al Quran, dan digunakan dalam berbilang konteks oleh umat Islam. Ia disebut beberapa kali dalam solat dan sering dijadikan frasa mukadimah dalam segala urusan rasmi bagi beberapa negara Islam.

Dalam Al-Quran, ia sering dinomborkan sebagai ayat pertama surah pertama, tetapi menurut pandangan Al Tabari, ia adalah pendahuluan sebelum ayat pertama. Ia juga terletak di semua permulaan surah kecuali surah kesembilan iaitu At-Taubah, tetapi tidak dinomborkan kecuali di surah pertama tadi. Frasa ini juga muncul dua kali dalam Surah An Naml, iaitu di permulaan dan pada ayat ke-30.

Kalimat Bismillahirrahmanirrahim :

bismillah

Maksudnya adalah: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

Mengapa Umat Islam Disarankan Untuk Membaca Bismillah?

Setiap muslim dianjurkan untuk membaca Bismilah/Basmalah setiap kali ingin memulai aktiviti mahupun kegiatan. Secara umumnya ianya bermaksud adalah untuk meniatkan segala sesuatu yang dilakukan atas nama Allah. Bismilah juga bermaksud memohon kebaikan dan keberkahan di setiap hal yang dilakukan atau kelancaran pada Allah. Manfaat membaca Bismillahirrahmanirrahim di antaranya adalah:

1. Sebagai Pembuka rezeki

Maksud Basmalah boleh juga menjadi pembuka pintu rezeki. Ini kerana, kalimat ini akan membuat segala tujuan menjadi lancar ketika dilakukan dan mendapatkan keberkahan di setiap langkahnya. Sepertimana yang dinyatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

“Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan ‘bismillahirrahmanir rahiim’, amalan tersebut terputus berkahnya.” (HR. Al-Khatib).

2. Mendapat perlindungan daripada gangguan syaitan

Membaca Basmalah dapat membuat pembatas antara manusia dan setan. Ianya merupakan adalah satu bentuk perlindungan daripada syaitan. Dengan mengawali segala hal dengan Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak dapat mengganggu kegiatan yang kita lakukan kerana syaitan akan menjauhkan diri daripada seseorang yang membacanya. Dengan begitu, umat muslim akan terhindar dari perilaku buruk dan menyimpang dari agama. Oleh itu, ini dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengelakkan daripada terpengaruh oleh niat jahat syaitan.

3. Mencegah kita daripada musibah melanda

Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah bersabda,

“ Wahai Ali maukah aku (Muhammad) ajarkan kepadamu kalimat menghadapi petaka?’ Ali kemudian mengiyakan. Rasulullah kembali melanjutkan sabdanya, “ Jika menghadapi petaka maka ucapkanlah: bismillahirrahmanirrahim wa la haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil adhim. Niscaya dengan kalimat itu, Allah akan menghilangkan petaka apapun yang Dia kehendaki.” (Imam Nawawi)

Dengan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dan memahami maksudnya ini, seorang Muslim itu akan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah dan dijauhi dari musibah dan malapetaka.

4. Menghapuskan dosa – dosa kecil

Membaca basmalah dapat menghapus semua dosa-dosa kecil yang telah dilakukan oleh seseorang Muslim. Ini kerana hal itu disebutkan dalam sebuah hadis, yang ertinya:

“Barang siapa yang membaca bismillah, maka tidak ada sisa sedikit pun daripada dosa-dosanya yang kecil.” (HR. Muttafaq Alaih)

Sebelum melakukan sebarang tindakan atau pun sesuatu perkara adalah digalakkan untuk membiasakan diri dengan dimulakan dengan bismillah. Ia membawa pelbagai kebaikan termasuk mengingatkan diri kita kepada ALLAH, menyucikan diri, melindungi diri daripada syaitan, menambahkan keberkatan dan banyak lagi.

5. Membawa keberkatan hidup

Dalam ucapan bismillahirrahmaanirrahim terdapat unsur mendoakan dan memberkati serta membawa kebaikan bagi setiap umat muslim yang mengucapkannya. Malaikat jibril pun memuliakan kata basmalah sebagai ucapan yang mendatangkan kebaikan.

Seperti sabda rasulullah SAW yang menggetarkan hati: 

”Jibril ketika datang kepadaku yang pertama kali diucapkannya dan diberikan kepadaku adalah kata bismillahir rahmaanirrahim.” (Daarulquthni serta Ibnu umar r.a)

Hal itu membuktikan bahwa malaikat Jibril memakai kata basmalah ini sebagai sikap santun dan memuliakan Allah SWT  dimana perilaku tersebut seharusnya ditiru oleh semua mahkluk di bumi.

Kesimpulannya

Kita hendaklah membiasakan diri untuk mengucapkan bacaan Bismillah sebelum melakukan kegiatan yang kita sukai atau aktiviti rutin agar kita selalu berada pada keadaan yang selamat, berkah dan berhasil. Sebagai umat islam, bacaan itu perlulah ditanamkan dan dipupuk sejak anak – anak masih kecil oleh para ibu bapanya supaya diucapkan setiap kali memulai kegiatan harian yang baik agar mereka ini memahami dengan baik apa dan bagaimana manfaat bacaan Bismillah itu. Semoga dengan perkongsian ini dapat memberikan manfaat pada kita semua.

bismillah

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More