Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Tarikh Dan Jadual Waktu SPM 2023

Berikut dikongsikan jadual waktu SPM 2023 untuk makluman dan rujukan utama semua calon-calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), ibu bapa dan guru-guru.

Isi Kandungan

Jadual Waktu SPM 2023 (Ujian Bertulis)

Peperiksaan SPM bertulis akan diadakan bermula 30 Januari 2024 hingga 7 Mac 2024. Berikut adalah jadual waktu SPM bertulis yang boleh anda jadikan rujukan.

TarikhWaktu PeperiksaanKod KertasNama Kertas
30 Januari 2024 (Selasa)8.15 pagi – 10.15 pagi (2 jam)1103/1Bahasa Melayu Kertas 1
30 Januari 2024 (Selasa)11.45 pagi – 12.45 pagi (1 jam)2611/1Pendidikan Seni Visual – Teori Seni (Aneka Pilihan) Kertas 1
30 Januari 2024 (Selasa)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)1103/2Bahasa Melayu Kertas 2
31 Januari 2024 (Rabu)8.15 pagi – 9.45 pagi (1 jam 30 minit)1119/1Bahasa Inggeris Kertas 1
31 Januari 2024 (Rabu)11.15 pagi – 12.45 tengah hari (1 jam 30 minit)1119/2Bahasa Inggeris Kertas 2
31 Januari 2024 (Rabu)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)5226Tasawwur Islam
5 Februari 2024 (Isnin)8.15 pagi – 9.15 pagi (1 jam)1249/1Sejarah (Aneka Pilihan) Kertas 1
5 Februari 2024 (Isnin)10.30 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 30 minit)1249/2Sejarah Kertas 2
6 Februari 2024 (Selasa)8.15 pagi – 9.45 pagi (1 jam 30 minit)1449/1Matematik (Aneka Pilihan) Kertas 1
6 Februari 2024 (Selasa)10.45 pagi – 1.15 tengah hari (2 jam 30 minit)1449/2Matematik Kertas 2
7 Februari 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.30 pagi (2 jam 15 minit)5402/1Al-Syariah Kertas 1
7 Februari 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit)1223/1Pendidikan Islam Kertas 1
7 Februari 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit)1225Pendidikan Moral
7 Februari 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit)5228Pendidikan Syari’ah Islamiah
7 Februari 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit)5304/1Turath Dirasat Islamiah Kertas 1
7 Februari 2024 (Rabu)2.30 petang – 4.00 petang (1 jam 30 minit)5302/2Maharat Al-Quran Kertas 2
7 Februari 2024 (Rabu)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)9378Bahasa Punjabi
7 Februari 2024 (Rabu)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3729/1Pertanian Kertas 1
19 Februari 2024 (Isnin)8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit)1511/1Sains (Aneka Pilihan) Kertas 1
19 Februari 2024 (Isnin)8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit)4531/1Fizik (Aneka Pilihan) Kertas 1
19 Februari 2024 (Isnin)10.30 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 30 minit)1511/2Sains Kertas 2
19 Februari 2024 (Isnin)10.30 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 30 minit)4531/2Fizik Kertas 2
19 Februari 2024 (Isnin)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3769/1Sains Rumah Tangga Kertas 1
20 Februari 2024 (Selasa)8.15 pagi – 10.30 pagi (2 jam 15 minit)5404Manahij al-‘Ulum al-Islamiah
20 Februari 2024 (Selasa)8.15 pagi – 11.15 pagi (3 jam)2611/2Pendidikan Seni Visual – Ujian Melukis Kertas 2
20 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.00 petang (1 jam 30 minit)2621/1Pendidikan Muzik Kertas 1
20 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3763/1Reka Cipta Kertas 1
21 Februari 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.15 pagi (2 jam)3472/1Matematik Tambahan Kertas 1
21 Februari 2024 (Rabu)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3472/2Matematik Tambahan Kertas 2
22 Februari 2024 (Khamis)8.15 pagi – 10.00 pagi (1 jam 45 minit)6351/1Bahasa Cina Kertas 1
22 Februari 2024 (Khamis)8.15 pagi – 10.00 pagi (1 jam 45 minit)6354/1Bahasa Tamil Kertas 1
22 Februari 2024 (Khamis)8.15 pagi – 10.00 pagi (1 jam 45 minit)6356/1Bahasa Iban Kertas 1
22 Februari 2024 (Khamis)8.15 pagi – 10.00 pagi (1 jam 45 minit)6357/1Bahasa Kadazandusun Kertas 1
22 Februari 2024 (Khamis)8.15 pagi – 10.00 pagi (1 jam 45 minit)6358Bahasa Semai
22 Februari 2024 (Khamis)8.15 pagi – 10.30 pagi (2 jam 15 minit)5403/1Al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah Kertas 1
22 Februari 2024 (Khamis)8.15 pagi – 10.45 pagi (1 jam 30 minit)2361/1Bahasa Arab Kertas 1
22 Februari 2024 (Khamis)2.30 petang – 4.45 petang (2 jam 15 minit)6351/2Bahasa Cina Kertas 2
22 Februari 2024 (Khamis)2.30 petang – 4.45 petang (2 jam 15 minit)6354/2Bahasa Tamil Kertas 2
22 Februari 2024 (Khamis)2.30 petang – 4.45 petang (2 jam 15 minit)6356/2Bahasa Iban Kertas 2
22 Februari 2024 (Khamis)2.30 petang – 4.45 petang (2 jam 15 minit)6357/2Bahasa Kadazandusun Kertas 2
22 Februari 2024 (Khamis)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)5305/1Turath Bahasa Arab Kertas 1
26 Februari 2024 (Isnin)8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit)4541/1Kimia (Aneka Pilihan) Kertas 1
26 Februari 2024 (Isnin)8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit)4561/1Sains Tambahan (Aneka Pilihan) Kertas 1
26 Februari 2024 (Isnin)10.45 pagi – 1.15 tengah hari (2 jam 30 minit)4541/2Kimia Kertas 2
26 Februari 2024 (Isnin)10.45 pagi – 1.15 tengah hari (2 jam 30 minit)4561/2Sains Tambahan Kertas 2
27 Februari 2024 (Selasa)8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit)3767/1Ekonomi (Aneka Pilihan) Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)10.45 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 15 minit)3767/2Ekonomi Kertas 2
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7101/1Pembinaan Domestik Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7103/1Kerja Paip Domestik Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7104/1Pendawaian Domestik Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7105/1Kimpalan Arka Dan Gas Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7106/1Menservis Automobil Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7107/1Menservis Motosikal Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7108/1Menservis Peralatan Penyejukan Dan Penyamanan Udara Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7109/1Menservis Peralatan Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7110/1Pembuatan Perabot Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7201/1Rekaan Dan Jahitan Pakaian Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7202/1Katering Dan Penyajian Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7203/1Pemprosesan Makanan Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7205/1Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7207/1Penjagaan Muka Dan Penggayaan Rambut Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7208/1Gerontologi Asas Dan Geriatrik Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7301/1Landskap Dan Nurseri Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7302/1Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7303/1Tanaman Makanan Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7403/1Produksi Multimedia Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7405/1Produksi Reka Tanda Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7406/1Hiasan Dalaman Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.30 petang (2 jam)7407/1Reka Bentuk Grafik Digital Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3759/1Lukisan Kejuruteraan Kertas 1
27 Februari 2024 (Selasa)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3771/1Grafik Komunikasi Teknikal Kertas 1
28 Februari 2024 (Rabu)8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit)4572/1Sains Sukan (Aneka Pilihan) Kertas 1
28 Februari 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.30 pagi (2 jam 15 minit)5401/1Usul al-Din Kertas 1
28 Februari 2024 (Rabu)10.30 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 30 minit)4572/2Sains Sukan Kertas 2
28 Februari 2024 (Rabu)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3754/1Pengajian Keusahawanan Kertas 1
28 Februari 2024 (Rabu)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3760/1Pengajian Kujuruteraan Mekanikal Kertas 1
28 Februari 2024 (Rabu)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3761/1Pengajian Kujuruteraan Awam Kertas 1
28 Februari 2024 (Rabu)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3762/1Pengajian Kujuruteraan Elektik Dan Elektronik Kertas 1
28 Februari 2024 (Rabu)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3768/1Asas Kelestarian Kertas 1
29 Februari 2024 (Khamis)8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit)3766/1Perniagaan (Aneka Pilihan) Kertas 1
29 Februari 2024 (Khamis)8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit)4551/1Biologi (Aneka Pilihan) Kertas 1
29 Februari 2024 (Khamis)10.45 pagi – 1.00 tengah hari (2 jam 15 minit)3766/2Perniagaan Kertas 2
29 Februari 2024 (Khamis)10.45 pagi – 1.15 tengah hari (2 jam 30 minit)4551/2Biologi Kertas 2
29 Februari 2024 (Khamis)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3766/4Perniagaan Kertas 4
5 Mac 2024 (Selasa)8.15 pagi – 9.30 pagi (1 jam 15 minit)3756/1Prinsip Perakaunan (Aneka Pilihan) Kertas 1
5 Mac 2024 (Selasa)10.45 pagi – 1.15 tengah hari (2 jam 30 minit)3756/2Prinsip Perakaunan Kertas 2
5 Mac 2024 (Selasa)2.30 petang – 4.45 petang (2 jam 15 minit)5405Al-Adab wa al-Balaghah
5 Mac 2024 (Selasa)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3756/4Prinsip Perakaunan Kertas 4
6 Mac 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.15 pagi (2 jam)9221Bibie Knowledge
6 Mac 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit)5227/1Pendidikan Al-Quran Dan Al-Sunnah Kertas 1
6 Mac 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit)5303/1Turath Al-Quran Dan Al-Sunnah Kertas 1
6 Mac 2024 (Rabu)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)3770/1Sains Komputer Kertas 1
6 Mac 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit)2206Kesusasteraan Inggeris
6 Mac 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit)2216/1Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 1
6 Mac 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit)9216Kesusasteraan Cina
6 Mac 2024 (Rabu)8.15 pagi – 10.45 pagi (2 jam 30 minit)9217Kesusasteraan Tamil
6 Mac 2024 (Rabu)11.45 pagi – 1.00 tengah hari (1 jam 15 minit)2280/1Geografi (Aneka Pilihan) Kertas 2
6 Mac 2024 (Rabu)2.30 petang – 5.00 petang (2 jam 30 minit)2280/2Geografi Kertas 2
Jadual Waktu SPM 2023

Jadual Waktu SPM 2023 (Ujian Amali, Bertutur & Mendengar)

Ujian bagi amali dan bertutur pula terbahagi kepada:

  • Ujian Amali Sains
  • Ujian Bertutur Bahasa Melayu
  • Ujian Bertutur Bahasa Inggeris
  • Ujian Mendengar Bahasa Melayu
  • Ujian Mendengar Bahasa Inggeris

Berikut adalah jadual waktu SPM 2023 bagi ujian amali, bertutur dan mendengar yang lebih terperinci.

Tarikh Dan Jadual Waktu SPM 2023 1
Jadual Waktu SPM 2023
Tarikh Dan Jadual Waktu SPM 2023 2
Jadual Waktu SPM 2023
Tarikh Dan Jadual Waktu SPM 2023 3
Jadual Waktu SPM 2023
Tarikh Dan Jadual Waktu SPM 2023 4
Jadual Waktu SPM 2023
Tarikh Dan Jadual Waktu SPM 2023 5
Jadual Waktu SPM 2023
Tarikh Dan Jadual Waktu SPM 2023 6
Jadual Waktu SPM 2023
Tarikh Dan Jadual Waktu SPM 2023 7
Jadual Waktu SPM 2023

Selamat menjalani peperiksaan SPM kepada semua calon-calon SPM bagi tahun 2023 dan semoga berjaya!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More