Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Pengambilan Pelbagai Jawatan Kosong RISDA 2024

Jawatan Kosong RISDA 2024 kini dibuka untuk warganegara Malaysia yang memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan dan dialu-alukan untuk mengisi kekosongan seperti dibawah.

Isi Kandungan

Maklumat Jawatan Kosong RISDA 2024

Maklumat Jawatan Kosong RISDA 2024 adalah seperti ketetapan berikut:

JawatanTaraf JawatanJadual GajiTarikh Tutup Permohonan
Akauntan Gred WA41TetapRM2,820.00 – RM9,585.0031 Mac 2024
Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41TetapRM2,315.00 – RM9,618.0031 Mac 2024
Perangkawan Gred E41TetapRM2,083.00 – RM9,549.0031 Mac 2024
Pegawai Undang-Undang Gred L41TetapRM2,418.00 – RM9,607.0031 Mac 2024
Penolong Pegawai Pertanian Gred G29TetapRM1,494.00 – RM5,674.0031 Mac 2024
Penolong Pegawai Tadbir Gred N29TetapRM1,493.00 – RM5,672.0031 Mac 2024
Penjaga Jentera Elektrik Gred J19KontrakRM1,377.00 – RM4,052.0031 Mac 2024
Pembantu Kemahiran Gred H19KontrakRM1,377.00 – RM4,052.0031 Mac 2024
Pemandu Kenderaan Gred H11KontrakRM1,218.00 – RM2,939.0031 Mac 2024
Pembantu Awam Gred H11KontrakRM1,218.00 – RM2,939.0031 Mac 2024

Syarat Kelayakan Permohonan

Calon lantikan Jawatan Kosong RISDA 2024 ini hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
 3. Syarat-syarat kelayakan akademik mengikut jawatan yang lebih terperinci boleh didapati dibawah.
Pengambilan Pelbagai Jawatan Kosong RISDA 2024 1
Jawatan Kosong RISDA 2024

Jawatan Akauntan Gred WA41

Calon lantikan Jawatan Kosong RISDA 2024 hendaklah memiliki kelayakan akademik seperti berikut:

 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred WA41: RM2,820.00); atau
 • Lulus peperiksaan akhir Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred WA41: RM2,820.00); atau
 • Lulus Peperiksaan Kelayakan (QE) Institut Akauntan Malaysia (MIA). (Gaji permulaan ialah pada Gred WA41: RM2,820.00).
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41

Calon lantikan Jawatan Kosong RISDA 2024 hendaklah memiliki kelayakan akademik seperti berikut:

 • Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat, kejuruteraan komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf. (Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM2,315.00); atau
 • Ijazah sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat, kejuruteraan komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM2,833.78); atau
 • Ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat, kejuruteraan komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM3,145.11).
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Perangkawan Gred E41

Calon lantikan Jawatan Kosong RISDA 2024 hendaklah memiliki kelayakan akademik seperti berikut:

 • Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang ekonomi,statistik atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan dari institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM2,286.57); atau
 • Associateship Institute of Statisticians, London atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM2,286.57); atau
 • Ijazah sarjana dalam bidang ekonomi, statistik atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred E41: RM2,695.41).
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Pegawai Undang-Undang Gred L41

Calon lantikan Jawatan Kosong RISDA 2024 hendaklah memiliki kelayakan akademik seperti berikut:

 • Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred L41: RM2,418.00); atau
 • Lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination). (Gaji permulaan ialah pada Gred L41: RM2,418.00).
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Penolong Pegawai Pertanian Gred G29

Calon lantikan Jawatan Kosong RISDA 2024 hendaklah memiliki kelayakan akademik seperti berikut:

 • Sijil Pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,494.00); atau
 • Diploma dalam bidang sains pertanian, perladangan atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,847.86).
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N29

Calon lantikan Jawatan Kosong RISDA 2024 hendaklah memiliki kelayakan akademik seperti berikut:

 • Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau
 • Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau
 • Diploma dalam bidang pentadbiran awam, pengurusan atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred N29 : RM1,770.95).
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Penjaga Jentera Elektrik Gred J19

Calon lantikan Jawatan Kosong RISDA 2024 hendaklah memiliki kelayakan akademik seperti berikut:

 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19 : RM1,377.00); atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Kategori A0/A1 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19 : RM1,435.12); atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Kategori A4-2/A4-1/A4 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19 : RM1,493.24); atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Kategori B0-2/B0/B1/B4 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred J19 : RM1,551.36); atau
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Pembantu Kemahiran Gred H19

Calon lantikan Jawatan Kosong RISDA 2024 hendaklah memiliki kelayakan akademik seperti berikut:

 • Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred H19 : RM1,377.00); atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred H19 : RM1,435.12); atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tunggal yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred H19 : RM1,435.12); atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred H19 : RM1,493.24).
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tiga yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred H19 : RM1,493.24).
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Pemandu Kenderaan Gred H11

Calon lantikan Jawatan Kosong RISDA 2024 hendaklah memiliki kelayakan akademik seperti berikut:

 • Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; dan
 • Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Pembantu Awam Gred H11

Calon lantikan Jawatan Kosong RISDA 2024 hendaklah memiliki kelayakan akademik seperti berikut:

 • Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred H11 : RM1,218.00).
 • Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Cara Permohonan

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian (online) melalui aplikasi MYFutureJobs sebelum tarikh tutup permohonan, iaitu 31 Mac 2024.

Butiran terperinci mengenai lantikan boleh melayari laman web Iklan Jawatan Kosong RISDA bermula 16 Mac 2024.

Untuk membuat permohonan, syarat dan tarikh tutup permohonan, sila klik pautan dibawah

>>>IKLAN PENUH PERMOHONAN<<<

Pengambilan Pelbagai Jawatan Kosong RISDA 2024 2
Mohon perhatian, iklan Jawatan Kosong RISDA 2024 ini hanya valid atau sah pada tarikh yang dipaparkan. Oleh sebab itu, pemohon diminta untuk rujuk artikel ini dengan betul dan teliti tarikh post ini dibuat. Segala kerumitan, masalah dan salah faham yang timbul melibatkan tarikh iklan kekosongan jawatan ini adalah bukan tanggungjawab kami.

Maklumat Tambahan

Sekiranya anda sedang mencari pelbagai lagi kerja kosong yang terkini seperti 

anda boleh pergi ke portal kerja kosong Tcerdotmy kerana sudah ramai yang berjaya mendapat kerja melalui portal tersebut.

Diharapkan dengan iklan Jawatan Kosong RISDA 2024 yang terkini ini sedikit sebanyak dapat membantu anda yang sedang mencari info jawatan kosong yang terkini.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More