Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Panduan Penubuhan Kelab Alam Sekitar

Isi Kandungan

Berikut merupakan panduan penubuhan Kelab Alam Sekitar:

Murid merupakan modal insan yang sangat berharga untuk menentukan arah pembangunan negara pada masa akan datang. Dalam konteks pendidikan kebangsaan, kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid secara menyeluruh. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah membina disiplin murid dan meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran.

Namun demikian, masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengisi agenda generasi muda pada era yang semakin mencabar. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju, kita perlu menyediakan golongan murid yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani (JERI).

Menyedari keperluan ini, Kelab Alam Sekitar di semua sekolah menengah mestilah bergerak aktif demi memenuhi kepelbagaian cita rasa, minat dan bakat murid berdasarkan objektif dan matlamat yang dihasratkan.

Garis Panduan – Latar Belakang, Rasional, Matlamat, Objektif, Perlembagaan dan Contoh Aktiviti tahunan Kelab Alam Sekitar

Contoh Kertas Kerja Cadangan Kelab Alam Sekitar

Contoh Perancangan Strategik Kelab Alam Sekitar

Contoh Laporan Tahunan

Penutup

Kepada semua guru dan ibubapa yang ingin memuat turun/ download soalan, jadikanlah tcer.my sebagai hub pencarian ilmuan anda.

teruskan bersama kami di t.me/tcerdot.my untuk mendapatkan informasi dan bahan – bahan pendidikan yang terkini dan terbaik dari semasa ke semasa.

Terima kasih kerana memuat turun Panduan Penubuhan Kelab Alam Sekitar.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More