Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Permohonan Bantuan Saradiri Dan Kecemasan Mahasiswa Perak

Permohonan Bantuan Sara Diri Dan Kecemasan Mahasiswa Negeri Perak kini dibuka. Bantuan ini bagi membantu meringankan beban mahasiswa dari peringkat pengajian Diploma sehingga Ijazah Doktor Falsafah (PhD) sepenuh masa dalam semester kedua dan ke atas di IPT yang datang dari keluarga yang kurang berkemampuan dari aspek sara diri dan kecemasan.

permohonan

Isi Kandungan

Jenis-Jenis Bantuan

Bantuan ini terbahagi kepada 2 jenis bantuan yang akan disalurkan kepada mahasiswa anak Perak:

 1. Bantuan Sara Diri

  • Bantuan tambahan bagi menampung perbelanjaan harian mahasiswa sewaktu menjalani pengajian di IPT.
  • Bantuan kepada mahasiswa yang terpaksa membuat pertambahan semestar atas alasan munasabah selain daripada disebabkan oleh kegagalan subjek.
 2. Bantuan Kecemasan

  • Bantuan khas sewaktu mahasiswa ditimpa bencana atau musibah bagi meringankan beban yang ditanggung.
  • Contoh-contoh bencana atau musibah:
   • Kemalangan,
   • Kebakaran,
   • Kematian Ibu / Bapa / Penjaga,
   • Kecurian,
   • Bencana alam (Banjir / Ribut / Tanah Runtuh),
   • Penyakit kronik.

Tarikh Permohonan Bantuan Saradiri Dan Kecemasan Mahasiswa Perak

Permohonan dibuka 1 Januari sehingga 31 Ogos Setiap Tahun bagi tahun semasa (Hanya 1 permohonan sahaja bagi setiap tahun)

Kadar Bantuan Bantuan Saradiri Dan Kecemasan Mahasiswa Perak?

 1. Bantuan Sara Diri – RM700 / setahun
 2. Bantuan Kecemasan – RM300 – RM1,000 (Mengikut Bencana/Musibah)

Syarat Kelayakan Bantuan Sara Diri

 1. Anak kelahiran Negeri Perak seperti berikut:
  • Pemohon dan ibu atau bapa lahir di Negeri Perak ; atau
  • Pemohon dan ibu atau bapa lahir di luar Negeri Perak tetapi telah bermastautin di Negeri Perak lebih daripada 10 tahun ; atau
  • Pemohon dan ibu atau bapa yang lahir di Negeri Perak tetapi beralamat di luar Negeri Perak dan telah bermastautin di Negeri Perak lebih dari 10 tahun.
  • Keutamaan kepada mahasiswa yang masih menetap di Negeri Perak.
 2. Sedang melanjutkan pengajian SEPENUH MASA dalam SEMESTER KEDUA DAN KE ATAS peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana (MASTER) dan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
 3. Open Universiti Malaysia (OUM) tidak layak untuk memohon bantuan ini.
 4. Semua permohonan perlu mendapat sokongan / pengesahan pihak Hal Ehwal Pelajar di IPT pemohon.
 5. Isirumah (Ibu dan Bapa) keluarga berpendapatan di bawah RM5,000 sebulan sahaja (gaji pokok).
 6. Keutamaan kepada mahasiswa yang memperoleh PNGK 3.0 dan ke atas.
 7. Mahasiswa yang telah mendapat sebarang bantuan Biasiswa Pendidikan dari mana-mana agensi mahupun syarikat korporat tidak akan dipertimbangkan.
 8. Pemberian sekali setahun sahaja bagi setiap pelajar mengikut peringkat pengajian. (Bantuan Sara Diri).
 9. Bantuan Sara Diri (Permohonan dibuka 1 Januari Sehingga 31 Ogos Setiap Tahun Bagi Tahun Semasa)

Syarat Kelayakan Bantuan Kecemasan

 1. Anak kelahiran Negeri Perak seperti berikut:
  • Pemohon dan ibu atau bapa lahir di Negeri Perak ; atau
  • Pemohon dan ibu atau bapa lahir di luar Negeri Perak tetapi telah bermastautin di Negeri Perak lebih daripada 10 tahun ; atau
  • Pemohon dan ibu atau bapa yang lahir di Negeri Perak tetapi beralamat di luar Negeri Perak dan telah bermastautin di Negeri Perak lebih dari 10 tahun.
  • Keutamaan kepada mahasiswa yang masih menetap di Negeri Perak.
 2. Sedang melanjutkan pengajian SEPENUH MASA peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana (MASTER) dan Ijazah Doktor Falsafah (PhD) di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
 3. Open Universiti Malaysia (OUM) tidak layak untuk memohon bantuan ini.
 4. Semua permohonan perlu mendapat sokongan / pengesahan pihak Hal Ehwal Pelajar di IPT pemohon.
 5. Menghantar bukti pengesahan kejadian dalam bentuk Laporan Polis, Laporan Perubatan atau Pengesahan oleh Pemimpin Tempatan (Wakil Rakyat / Penghulu / Ketua Kampung / Pengerusi Kawasan Rukun Tetangga)
 6. Bantuan Kecemasan Mahasiswa Negeri Perak (sepanjang tahun dan perlu dihantar dalam tempoh 2 minggu (14 hari) dari tarikh berlakunya kejadian)

Dokumen Yang Diperlukan

 1. Salinan myKad pelajar, bapa dan ibu yang lahir di Perak.
 2. Salinan kad pelajar.
 3. Salinan penyata akaun bank pelajar.
 4. Salinan surat kematian dan surat bercerai (jika berkaitan).
 5. Salinan Transkrip Keputusan Peperiksaan Terkini (Bantuan Sara Diri sahaja).
 6. Salinan Laporan Polis / Laporan Perubatan (Bantuan Kecemasan Mahasiswa Negeri Perak sahaja).
 7. Penyata pendapatan (isirumah) bapa & ibu / penjaga yang disahkan oleh Pegawai daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional (gred 41 / Gred 3, Kumpulan A ke atas) dan sekiranya pesara sila kepilkan salinan penyata pencen bulanan atau jika bekerja sendiri sila dapatkan pengesahan pendapatan.
 8. Borang Permohonan:
  • Sokongan – Pegawai Hal Ehwal Pelajar (HEP) IPT pemohon.
  • Perakuan – Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) / Penghulu / Ketua Kampung (Kawasan tempat tinggal di Negeri Perak sahaja)
 9. Semua dokumen perlu disahkan oleh Wakil Rakyat / Pegawai Kerajaan Kelas A / Penghulu / Ketua Kampung

Cara Permohonan

Borang permohonan boleh didapati secara percuma di Pejabat Yayasan Perak, Pejabat Mini Yayasan Perak di UTC Ipoh atau dicetak di laman web Yayasan Perak di www.yayasanperak.gov.my

MOHON BANTUAN SARADIRI MAHASISWA SECARA ONLINE

MOHON BANTUAN KECEMASAN MAHASISWA SECARA ONLINE

Maklumat Lanjut

Sebarang pertanyaan sila hubungi kami di talian 05 255 2929/253 7779.

Borang Permohonan Bantuan Sara Diri dan Kecemasan Mahasiswa Negeri Perak juga boleh didapati secara percuma di Pejabat Yayasan Perak,  Pejabat Pusat Khidmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri (DUN) di kawasan masing-masing.

Artikel lain: PKP di 7 daerah di Kelantan

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More