Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Permohonan Biasiswa Antarabangsa Malaysia

Permohonan bagi Biasiswa Antarabangsa Malaysia (MIS) telah dibuka sehingga 30 April 2021. MIS adalah inisiatif oleh Kerajaan Malaysia untuk menarik otak terbaik dari seluruh dunia untuk melanjutkan pengajian akademik lanjutan di Malaysia. Beasiswa ini bertujuan untuk menyokong usaha Kerajaan Malaysia untuk menarik, memotivasi dan mengekalkan modal insan berbakat dari luar negara.

Pelajar antarabangsa yang berbakat dengan rekod akademik yang cemerlang dan latar belakang kokurikulum yang cemerlang dialu-alukan untuk memohon biasiswa ini dan melanjutkan pelajaran ke mana-mana universiti awam dan swasta Malaysia yang terpilih dan mapan. Biasiswa ini terbahagi kepada dua (2) kategori pengajian iaitu pascasiswazah dan pasca-kedoktoran

Isi Kandungan

Kelayakan Permohonan MIS

Untuk layak mendapat Biasiswa Antarabangsa Malaysia (MIS), pemohon mesti memenuhi kriteria berikut:

 1. Tidak melebihi 40 tahun (Pascasiswazah) dan 45 tahun (Pasca doktoral) semasa permohonan.
 2. Mendapat minimum Kelas Kedua (Kepujian) atau CGPA 3.5 / 4.0 pada Tahap Ijazah Sarjana Muda untuk pemohon Ijazah Sarjana dan bagi calon PhD mesti mempunyai CGPA 3.5 / 4.0 atau keputusan yang sangat baik di peringkat Sarjana dalam bidang sama dengan PhD yang dimaksudkan belajar. Sebagai tambahan, untuk program pasca doktoral, pemilihan akan dinilai berdasarkan jumlah buku yang dihasilkan, jurnal yang refereed / non refereed, portfolio dan hak cipta sendiri. Calon Pasca Doktoral mesti mempunyai reputasi yang sangat baik dalam penyelidikan dan mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan penyelidikan yang akan dijalankan.
 3. Mengikuti salah satu Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris berikut tidak lebih dari dua tahun sebelum tarikh permohonan. Senarai ujian dan skor minimum yang diperlukan:
  • Ujian Akademik IELTS dengan skor sekurang-kurangnya 6.5; atau
  • Ujian berasaskan kertas TOEFL dengan skor sekurang-kurangnya 580 atau ujian berasaskan komputer dengan skor sekurang-kurangnya 230 atau ujian berasaskan internet dengan skor sekurang-kurangnya 92.
 4. Dalam keadaan kesihatan yang sangat baik dan diperakui oleh Doktor / Profesional Perubatan yang diperakui. Kos pemeriksaan perubatan ditanggung oleh pemohon.
 5. Menulis cadangan yang relevan dengan bidang pengajian.
 6. Telah membuat permohonan dan mendapat kemasukan ke pengajian pascasiswazah dan pasca doktoral di Malaysia (surat tawaran bersyarat akan diterima pada masa permohonan atau mempunyai pengesahan penerimaan atau gabungan dengan Universiti di Malaysia).

permohonan

Jurusan / Bidang Yang Terpilih

Bidang pengajian adalah dalam bidang keutamaan berikut:

 • Sains dan Kejuruteraan
 • Pertanian dan Perikanan
 • Ekonomi dan Kewangan Islam
 • Teknologi maklumat dan komunikasi
 • Bioteknologi
 • Keselamatan Bioskop dan Keselamatan Makanan
 • Infrastruktur dan Utiliti
 • Pembelajaran persekitaran
 • Kesihatan tidak termasuk kejururawatan, perubatan, farmasi klinikal.

Pemohon boleh memilih kursus yang berkaitan di lapangan

Tekan Disini Untuk Memohon

Senarai Universiti Terpilih di Malaysia:

 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Teknologi Mara (UiTM)
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM / UIAM)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 • Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)
 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
 • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Teknologi Petronas (UTP)
 • Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
 • Universiti Multimedia (MMU)
 • Pusat Pendidikan Antarabangsa dalam Kewangan Islam (INCEIF)
 • Universiti Monash Malaysia
 • Universiti Heriot-Watt Malaysia
 • Universiti Nottingham Malaysia

Dokumen Sokongan

Setiap biasiswa memerlukan beberapa dokumen sokongan bersama borang permohonan seperti berikut:

 • Tiket penerbangan dari ibu negara penerima ke Malaysia
 • Yuran pengajian yang diluluskan
 • Elaun penyelenggaraan bulanan
 • Pemberian tahunan untuk buku dan perjalanan dalaman
 • Insurans Perubatan / Kesihatan
 • Geran Pemasangan dan Penamatan
 • Elaun tesis
 • Visa

Maklumat Lanjut

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai biasiswa MIS; sila hubungi:

BAHAGIAN SEKOLAH
Kementerian Pengajian Tinggi
Tingkat 2, No 2, Menara 2
Jalan P5 / 6, Presint 5
62200 Putrajaya

 • Telefon: + 603-8888 1616 (Talian Hotline) / + 603-8870 6368 / + 603-8870 6343
  (Waktu Malaysia / Isnin – Jumaat)
 • E-mel: [email protected]

Untuk sebarang bantuan teknikal mengenai borang permohonan MIS; sila hantar e-mel anda dengan tangkapan skrin ke: [email protected]

Artikel lain: Biasiswa & Bantuan Kewangan MMU

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More