Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Permohonan Biasiswa dan Bantuan Kewangan Multimedia Universiti

Permohonan bagi biasiswa dan bantuan kewangan Multimedia Universiti telah dibuka. Terdapat pilihan untuk pelbagai pinjaman dan biasiswa tersedia untuk pelajar yang layak agar pendidikan universiti yang berkualiti dapat diakses oleh semua.

permohonan

Isi Kandungan

Pra-U & Sarjana Muda (Pelajar Malaysia)

permohonan

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Pelajar merupakan dari golongan B40.
 3. Terbuka kepada semua ijazah sarjana muda kecuali ijazah perundangan.
 4. Pemohon perlu mengekalkan 3.5 CGPA ke atas sepanjang pengajian.
 5. Hanya lepasan SPM / O-level dan STPM, Gred A merujuk kepada A + dan A.
 6. Bagi UEC, Gred A merujuk kepada A1.

permohonan

Syarat Kelayakan

 • Warganegara Malaysia
 • Pelajar merupakan dari golongan B40.
 • Terbuka kepada semua ijazah sarjana muda kecuali ijazah perundangan.
 • Pemohon perlu mengekalkan 3.33 CGPA ke atas sepanjang pengajian.
 • Bagi UEC, Gred A merujuk kepada A1.

permohonan

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Terbuka kepada semua asasi, diploma dan ijazah sarjana muda.
 3. Pemohon perlu mengekalkan 2.00 CGPA ke atas sepanjang pengajian.
 4. Pemohon perlu mewakili MMU dalam MASISWA, SUKIPT, sukan IPT dan lain – lain pertandingan.
 5. Biasiswa akan disemak setiap tahun berdasarkan prestasi dan pencapaian dalam sukan.

permohonan

Syarat Kelayakan

 1. Terbuka kepada semua asasi, diploma dan ijazah sarjana muda.
 2. Pemohon perlu habiskan program pengajian dalam had masa yang dipersetujui dalam surat permohonan.
 3. Tiada kes tatatertib sepanjang masa pengajian.
 4. Tiada Potongan Diskaun untuk bayaran pengulangan semester.

permohonan

Syarat Kelayakan

 1. Terbuka kepada semua  ijazah sarjana muda.
 2. Pemohon perlu habiskan program pengajian dalam had masa yang dipersetujui dalam surat permohonan.
 3. Tiada kes tatatertib sepanjang masa pengajian.
 4. Tiada Potongan Diskaun untuk bayaran pengulangan semester.

permohonan

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Terbuka kepada semua asasi, diploma dan ijazah sarjana muda.
 3. Pemohon perlu habiskan program pengajian dalam had masa yang dipersetujui dalam surat permohonan.
 4. Tiada kes tatatertib sepanjang masa pengajian.
 5. Tiada Potongan Diskaun untuk bayaran pengulangan semester. permohonan

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Terbuka kepada semua asasi, diploma dan ijazah sarjana muda.
 3. Pemohon perlu habiskan program pengajian dalam had masa yang dipersetujui dalam surat permohonan.
 4. Kadar bayaran antarabangsa dikenakan untuk pekerja asing
 5. Tiada kes tatatertib sepanjang masa pengajian.
 6. Tiada Potongan Diskaun untuk bayaran pengulangan semester.

permohonan

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Keutamaan bagi pelajar golongan B40
 3. Terbuka kepada semua asasi, dan ijazah sarjana muda (Teknologi Informasi, Creative Multimedia dan Cinematic Arts)
 4. Pemohon perlu mengekalkan 3.50 CGPA ke atas sepanjang pengajian.
 5. Hantar borang permohonan di Sin Chew Daily at https://scedufund.sinchew.com.my/en/index.php

permohonan

Syarat Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Keutamaan bagi pelajar golongan B40
 3. Terbuka kepada semua asasi, dan ijazah sarjana muda (Kejuruteraan, Business and Management)
 4. Pemohon perlu mengekalkan 3.50 CGPA ke atas sepanjang pengajian.
 5. Hantar borang permohonan di STAR Education Fund at https://www.thestar.com.my/edufund

Maklumat lanjut Tekan Di Sini | Permohonan Klik Di Sini

Biasiswa Kecemerlangan Sarjana MMU

Maklumat Lanjut

Bagi sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi Yayasan Universiti Multimedia (YUM):

Artikel lain: TEKUN Mobilepreneur

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More