Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Permohonan Biasiswa Top Glove

Dana Biasiswa Top Glove ditubuhkan dengan objektif untuk menawarkan biasiswa kepada pelajar yang berkelayakan yang mengikuti kursus ijazah sepenuh masa (sarjana) & (pascasiswazah. Sarjana & pengajian PHD) di universiti awam tempatan. Permohonon biasiswa ini amat dialu – alukan bagi mereka yang memerlukannya. Nilai biasiswa yang akan diberikan adalah sebanyak RM13,000 setahun.

permohonan

Isi Kandungan

Kelayakan Permohonan Biasiswa

Antara syarat yang telah ditetapkan oleh syarikat Top Glove bagi biasiswa ini adalah seperti berikut:

 • Keputusan akademik yang baik dalam STPM
 • Telah mendapat penerimaan ke universiti awam tempatan
 • Aktif dalam aktiviti kokurikulum
 • Kekurangan sokongan kewangan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat pengajian tinggi

Terma dan syarat lain

 • Pemohon yang berjaya mesti membuat perjanjian beasiswa dengan Top Glove Foundation (“the Foundation”).
 • Pemohon tidak boleh terikat dengan badan atau organisasi lain.
 • Pemohon yang berjaya tidak boleh, tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Yayasan, untuk menerima biasiswa atau bentuk bantuan kewangan dari sumber lain walaupun dia terus menerima sebarang bentuk bantuan kewangan dari Yayasan dan / atau ketika / perjanjian biasiswa dengan Yayasan masih berkuatkuasa.
 • Setiap pemohon bertanggungjawab untuk semua kos yang dikeluarkan semasa memohon Biasiswa.
 • Yayasan berhak untuk membuat perubahan pada Terma dan Syarat ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada bila-bila masa dan / atau hak untuk membatalkan, mengubah, menangguhkan, menangguhkan atau menarik balik tawaran program Biasiswa mengikut budi bicara mutlaknya dan pemohon ( s) akan terikat dengan perubahan tersebut.
 • Semua keputusan Yayasan dalam apa jua masalah yang berkaitan dengan program Biasiswa adalah muktamad dan mengikat dan tiada rayuan, perbincangan atau surat menyurat akan dilayan.
 • Hanya pemohon yang disenarai pendek akan diberitahu melalui e-mel dan / atau panggilan telefon untuk temu ramah.
 • Pemohon yang berjaya dikehendaki berkhidmat untuk TOP GLOVE GROUP OF COMPANIES berdasarkan jangka masa biasiswa misalnya jika kami memberikan 4 tahun biasiswa, pemohon diminta untuk berkomunikasi dengan Top Glove selama 4 tahun atau lain – lain setelah tamat pengajian.
 • Sekiranya anda ingin memohon pelepasan sebelum permulaan bon biasiswa atau untuk menamatkan bon biasiswa sebelum tempoh yang ditetapkan, anda diminta untuk membayar balik Anugerah Biasiswa TTG yang dibuat dengan objektif untuk menawarkan biasiswa kepada pelajar yang berkelayakan yang mengikuti kursus ijazah sepenuh masa (sarjana). Anugerah untuk pengajian sarjana terbahagi kepada dua kategori; penghargaan untuk universiti awam tempatan dan penghargaan untuk universiti Taiwan terpilih.

Jurusan Yang Terpilih bagi Permohonan Biasiswa

Antara jurusan yang layak untuk memohon biasiswa Top Glove ini adalah daripada Kejuruteraan, Sains dan Pengurusan Perniagaan

Kejuruteraan / Sains

 • Kejuruteraan Mekatronik
 • Kejuruteraan mekanikal
 • Kejuruteraan kimia
 • Kejuruteraan pembuatan
 • Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
 • Kejuruteraan awam
 • Kimia / Kimia Bio / Fizik / Matematik
 • Sains Polimer / Sains Gunaan

Pengurusan perniagaan

 • Perakaunan, Perdagangan dan Kewangan
 • Statistik / Matematik
 • Pemasaran / E-Dagang
 • Ekonomi
 • Sains & Teknologi Komputer
 • Sumber Manusia
 • Pentadbiran / Pengurusan Perniagaan

Tempoh penyerahan permohonan adalah antara bulan Februari hingga Mei manakala
Temu duga akan diadakan pada bulan Julai. Keputusan pemohon akan diberi pada bulan Ogos.

Cara Membuat Permohonan

Anugerah Biasiswa ditawarkan kepada mana-mana warganegara Malaysia dengan hasil sebenar mereka yang diperoleh dalam satu sesi. Kriteria seperti di bawah:

 • Memiliki kelayakan akademik yang baik (minimum) SPM / O-Level 10A + / A dalam mata pelajaran yang berkaitan, termasuk Matrikulasi Bahasa Inggeris UEC 3As / STPM / Foundation / A-Level CGPA> 3.5, dengan mata pelajaran yang relevan diambil kira Penyertaan aktif dalam aktiviti ekstrakurikular atau sukan – Rekod kepemimpinan yang kuat.
 • Pemohon mesti berada dalam keadaan sihat dan kuat badan; dan
 • Pemohon tidak boleh memegang biasiswa / pinjaman lain dengan tempoh ikatan dari syarikat / Biasiswa atau badan kerajaan yang lain.
 • Permohonan yang lewat dan tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan.

Anda Boleh Memohon Disini

Muat turun dan lengkapkan borang permohonan dan hantarkan borang yang lengkap ke:
Permohonan Biasiswa
TINGKAT 21, TOWER GLOVE TOP,
16, PERSIARAN SETIA DAGANG, SETIA ALAM,
SEKSYEN U13,
40170 SHAH ALAM, SELANGOR D.E. MALAYSIA.

Maklumat Lanjut

Sebarang pertanyaan atau perlukan maklumat lebih lanjut, anda boleh hubungi nombor dibawah ini:

Artikel lain: Biasiswa Al-Bukhary International University

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More