Sumber Rujukan Globalisasi Anda

PERMOHONAN RUMAH MESRA RAKYAT SPNB ONLINE

Rumah Mesra Rakyat ini diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang (daif) tetapi emmpunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa.

Permohonan rumah mesra rakyat SPNB kini dibuka untuk diisi secara atas talian. Rumah mesra rakyat atau RMR adalah satu bantuan berkonsepkan pinjaman dengan SPNB untuk membina rumah di atas tanah sendiri seandainya pemohon memenuhi syarat yang telah ditetapkan

SYARAT KELAYAKAN

RUMAH MESRA RAKYAT

KAEDAH PELAKSANAAN DAN CIRI-CIRI PROGRAM RMR

RUMAH MESRA RAKYAT

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan RMR adalah :

  • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan (jika berkenaan)
  • Salinan kad pengenalan tuan tanah
  • Salinan kad pengenalan pemohon kedua (jika berkenaan)
  • Salinan geran hak milik tanah terbaru dan sijil carian rasmi dari Pejabat Tanah yang baru
  • Slip gaji terkini (3 bulan)/surat akuan sumpah pendapatan/surat pengesahan pendapatan pemohon/pemohon kedua
  • Surat akuan sumpah/surat pengesahan tidak memiliki rumah atau memiliki rumah yang usang
  • Surat akuan kebenaran pelepasan tuan tanah
  • Salinan sijil nikah pemohon
  • Borang laporan tapak bergambar

Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui: rmr.spnbonline

Menarik untuk dibaca: Permohonan Rumah Mampu Milik Negeri Terengganu bagi tahun 2021

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More