Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Takwim dan Kalendar

Takwim dan Kalendar ini menghimpunkan takwim/kalendar bagi takwim persekolahan, hari kelepasan am, takwim peperiksaan dan pentaksiran yang dikemas kini dari semasa ke semasa.

Untuk makluman anda semua, takwim dan kalendar yang kami sediakan adalah bersumberkan daripada sumber seperti berikut:

  1. Takwim Persekolahan Kementerian Pendidikan Malaysia
  2. Hari Kelepasan Am – Bahagian Kabinet, Pejabat Perdana Menteri, Kerajaan Malaysia
  3. Takwim Peperiksaan dan Pentaksiran – Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More