Sumber Rujukan Globalisasi Anda

Pengambilan Besar-Besaran Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023

Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 kini dibuka untuk warganegara Malaysia yang mempunyai ciri – ciri modal insan yang berilmu, berkeyakinan, berintegriti, kreatif, inovasi, komited dan mempunyai kecemerlangan peribadi untuk mengisi kekosongan tersebut.

Calon yang berkelayakan dan memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan, dialu-alukan untuk mengisi kekosongan seperti dibawah:

Isi Kandungan

Maklumat Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023

Maklumat Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 adalah seperti berikut:

Jawatan

Info Lanjut

 1. PEGAWAI TADBIR (GRED N41)
 2. JURUTERA ELEKTRIK (GRED J41)
 3. JURUUKUR BAHAN (GRED J41)
 4. AKAUNTAN (GRED WA41)
 5. PEGAWAI UNDANG-UNDANG (GRED L41)
 6. JURUTERA AWAM (GRED J41)
 7. PENOLONG JURUTERA (AWAM) (GRED JA29)
 8. PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK) (GRED JA29)
 9. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (GRED N19)
 10. PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM) GRED JA19
 11. PEMBANTU AKAUNTAN (GRED W19)
 12. PEMBANTU OPERASI (GRED N11)
 • Tarikh Tutup Permohonan: 10 Ogos 2023 (Khamis)
 • Badan Berkanun: Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
 • Taraf Jawatan: Tetap / Kontrak

Syarat/Kelayakan Permohonan

Calon lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
 3. Syarat-syarat kelayakan akademik mengikut jawatan yang lebih terperinci boleh didapati dibawah.

Jawatan Pegawai Tadbir

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,080.00); atau

(b) Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,283.43); dan

(c) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Jurutera Elektrik

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

(b) Berdaftar sebagai Jurutera Siswazah dengan Lembaga Jurutera Malaysia (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,529.00); dan

(c) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Juruukur Bahan

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

(b) Berdaftar sebagai Juruukur Bahan Siswazah dengan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,529.00); dan

(c) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Akauntan

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan pada RM 2,820.00); atau

(b) Lulus peperiksaan akhir Badan-Badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan (Gaji permulaan pada RM 2,820.00); atau

(c) Lulus Peperiksaan Kelayakan (QE) Institut Akauntan Malaysia (MIA) (Gaji permulaan pada RM 2,820.00); dan

(d) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Pegawai Undang-Undang

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred L41: RM2,418.00); atau

(b) Sijil Amalan Guaman (Gaji permulaan ialah pada Gred L41: RM2,418.00); atau

(c) Barriester-at-law-England (Gaji permulaan ialah pada Gred L41: RM2,418.00); atau

(d) Solicitor of the Supreme Court of Judicature of England atau Solicitor of the Senior Courts of England and Wales daripada Solicitor Regulation Authority (Gaji permulaan ialah pada Gred L41: RM2,418.00); dan

(e) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Jurutera Awam

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

(b) Berdaftar sebagai Jurutera Siswazah dengan Lembaga Jurutera Malaysia (Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2,529.00); dan

(c) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Penolong Jurutera (Awam)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau

(b) Diploma dalam kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02); dan

(c) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Penolong Jurutera (Elektrik)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau

(b) Diploma dalam kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02); dan

(c) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau

(b) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau

(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80); dan

(d) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam)

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dengan kepujian dalam subjek Pendidikan Seni Visual, Lukisan Geometri atau Lukisan Kejuruteraan pada peringkat peperiksaan tersebut (Gaji permulaan pada Gred JA19: RM1,377.00); atau

(b) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam dan Struktur) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan pada Gred JA19: RM1,435.12); atau

(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang Pelukis Pelan (Kejuruteraan Awam dan Struktur) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan pada Gred JA19: RM1,493.24).

(d) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Pembantu Akauntan

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik dan Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,353.00); atau

(b) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setarafnya dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau

(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setarafnya dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau

(d) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setarafnya dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80); atau

(e) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setarafnya dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80); dan

(f) Memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan Pembantu Operasi

Calon bagi lantikan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan (Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM 1,216.00); atau

(b) Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2 / B / D / E2 / E1 / E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan (P)] (Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM 1,262.15); dan

(c) Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Cara Memohon

Permohonan bagi jawatan ini boleh dikemukakan secara dalam talian (online) di Sistem e-Jawatan LLM mulai 27 Julai 2023 (Khamis) hingga 9 Ogos 2023 (Rabu). Tarikh tutup permohonan adalah pada 10 Ogos 2023 (Khamis).

Bagi permohonan kali pertama, pemohon perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum membuat pengisian maklumat yang diperlukan dalam sistem.

Pemohon disarankan untuk mengemaskini maklumat-maklumat terkini yang diperlukan di dalam sistem ini. Calon yang disenaraikan pendek sahaja akan dipanggil temuduga.

Untuk membuat permohonan, syarat dan tarikh tutup permohonan, sila klik pautan dibawah

>>>IKLAN PENUH PERMOHONAN<<<

Mohon perhatian, iklan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 ini hanya valid atau sah pada tarikh yang dipaparkan. Oleh sebab itu, pemohon diminta untuk rujuk artikel ini dengan betul dan teliti tarikh post ini dibuat. Segala kerumitan, masalah dan salah faham yang timbul melibatkan tarikh iklan kekosongan jawatan ini adalah bukan tanggungjawab kami.

Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023

Maklumat Tambahan

Jika ingin mencari pelbagai kerja kosong lain yang terkini seperti Jawatan Kosong Di Bomba Ogos 2023, Jawatan Kosong Di FRIM Ogos 2023, sila pergi ke portal Kerja Kosong kami (Klik Sini) kerana sudah ramai yang sudah berjaya mendapat kerja melalui portal ini.

Semoga dengan iklan Jawatan Kosong Di LLM Ogos 2023 ini ianya sedikit sebanyak dapat membantu anda yang sedang mencari info tentang jawatan kosong yang terkini. Selamat Berjaya!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More